PALL 环境监测精选过滤产品

PALL 环境监测精选过滤产品

分享
收藏

PALL 环境监测精选过滤产品

收藏
 • 产品详情
 • 产品参数

Pallflex® 过滤膜


特别适合广泛的大气监测场合的万能过滤膜

滤材:亲水性聚四氟乙烯(WWPTFE)膜

应用:

Tissuquartz 过滤膜

 • 经过热处理以减少微量有机物,达到很高的化学纯度。

 • 适用于高温场合,对酸性气体和气溶胶进行分析。

 • 高流速、高过滤效率。

 • 超纯水冲洗处理,减少残留离子含量。

Filberrfilm 过滤膜

 • 经济型过滤器,适合多种大气取样场合。

 • 大气取样过程中的空气或气体的水分变化不会引起过滤膜的化学反应。

 • 热熔合可减少微量有机物。

Emfab 过滤膜

 • 可折叠,有利于称重和运输。

 • 每个过滤膜均经过纯水冲洗,以除去水溶性残留物。

 • 低空气阻力,可用于临界气溶胶样品的测试,如:柴油废气。


订货信息


Tissuquartz™ 过滤膜,2500 QAT-UP

货号

描述

包装

7200

25 mm

100/PK

7201

37 mm

25/PK

7202

47 mm

25/PK

7199

54 mm

25/PK

7191

60 mm

25/PK

7197

63.5 mm

25/PK

7196

64 mm

25/PK

7205

82.6 mm

25/PK

7190

83 mm

25/PK

7206

85 mm

25/PK

7187

87.5 mm

25/PK

7203

90 mm

25/PK

7195

100 mm

25/PK

7207

102 mm

25/PK

7250

110 mm

25/PK

7249

115 mm

25/PK

7208

125 mm

25/PK

7251

142 mm

25/PK

7204

8 x 10 in.

25/PK


非热熔合Quartz 过滤膜,2500 QAO-UP

货号

描述

包装

7198

37 mm

25/PK

7194

47 mm

25/PK

7240

70 mm

25/PK

7241

90 mm

25/PK

7193

142 mm

25/PK


Fiberfilm™ 过滤膜

货号

描述

包装

7210

T60A20, 25 mm

100/PK

7211

T60A20, 37 mm

50/PK

7212

T60A20, 47 mm

50/PK

7216

T60A20, 55 mm

50/PK

7213

T60A20, 70 mm

50/PK

7209

T60A20-HT. 70mm, 经热融合

50/PK

7214

T60A20, 90 mm

50/PK

7257

T60A20, 100 mm

50/PK

7215

T60A20, 8x 10in.

50/PK


Emfab 过滤膜

货号

描述

包装

7258

TX40HI20WW, 12 mm

100/PK

7219

TX40HI20WW, 25 mm

100/PK

7217

TX40HI20WW, 37 mm

100/PK

7256

TX40HI20WW, 41 mm

100/PK

7220

TX40HI20WW, 44 mm

100/PK

7221

TX40HI20WW, 47 mm

100/PK

7222

TX40HI20WW, 70 mm

100/PK

7218

TX40HI20WW, 81 mm

100/PK

7234

TX40HI20WW, 85 mm

100/PK

7223

TX40HI20WW, 90 mm

100/PK

7225

TX40HI20WW, 110 mm

100/PK

7252

TX40HI20WW, 142 mm

100/PK

7224

TX40HI20WW, 8x 10in.

100/PK

7259

TX40HI45, 25 mm

100/PK

7262

TX40HI45, 47 mm

100/PK

7253

TX40HI45, 82.6 mm

100/PK

7260

TX40HI45, 83 mm

100/PK

7254

TX40HI45, 110 mm

100/PK

7263

TX40HI75, 25 mm

100/PK

7264

TX40HI75, 47 mm

100/PK

7265

TX40HI75, 82.6 mm

100/PK

7266

TX40HI75, 110 mm

100/PK优势
全球知名膜过滤生产商
品牌
PALL®
拨打电话
在线询价